Dnevni red:

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge na području Općine Pićan, komunalnog poduzeća 1. MAJ d.o.o. Labin za 2018. godinu
2. Verifikacija zapisnika sa 14. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
3. Informacija o donošenju Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Pićan za projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Tupljak“
4. Verifikacija zapisnika sa telefonske sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan održane dana 19. ožujka 2019. godine
5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2018. godinu
6. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite Općine Pićan za 2018. godinu
7. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pićan za 2019. godinu
8. Odluka o otpisu potraživanja za komunalnu naknadu
9. Vijećnička pitanja.