Danas obilježavamo Međunarodni dan djeteta

Danas obilježavamo Međunarodni dan djeteta

20.11.2014. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan djeteta, dan kada je 1959. godine Generalna skupština UN-a usvojila Deklaraciju o pravima djeteta, a trideset godina poslije usvojena je i Konvencija o pravima djeteta. Cilj je obilježavanja podsjetiti i senzibilizirati javnost o potrebi zaštite djece i maloljetnika od zloupotrebe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.

 

Za razliku od Deklaracije o pravima djeteta (1959.) koja ima moralnu snagu, Konvencija o pravima djeteta je pravni akt koji ima snagu zakona i obavezuje stranke na pridržavanje njenih odredbi i uključuje pravo nadziranja primjene u državama koje su ju prihvatile i ratificirale. Tim povodom danas su gradsku upravu posjetili učenici iz Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ te su u predvorju gradske uprave i u svim važnijim institucijama (Centru za socijalnu skrb, Policijskoj postaji Labin i dr.) postavili plakate sa porukama djece odraslima o njihovim pravima i važnosti zaštite istih.

 

 

međunarodni dan djeteta dijete djeca