Danas izbor župana, gradonačelnika, vijećnika i načelnika

Danas izbor župana, gradonačelnika, vijećnika i načelnika

21.5.2017. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Politika

Tek je nešto više od osam mjeseci prošlo od prethodnog puta kada smo imali prilike na biralištima iskoristiti svoje građansko pravo birati i biti birani, a s biračkih kutija već je ponovno skinuta prašina. Ovoga puta ne radi se doduše o još jednim izvanrednim parlamentarnim izborima, makar ni na njih prema svemu sudeći nećemo previše dugo čekati, već o redovnim lokalnim izborima. Lokalni izbori održavaju se treće nedjelje u svibnju, svake četvrte godine, a na njima se biraju članovi općinskih i gradskih vijeća, županijskih skupština te općinski načelnici, gradonačelnici, župani i njihovi zamjenici.

Neposredni izbor čelnika

Do 2009. godine lokalni i regionalni čelnici birani su iz redova parlamentarne većina, na isti način na koji se primjerice u Hrvatskom saboru izabire mandatar Vlade. Od 2009. godine načelnici, gradonačelnici i župani biraju se neposredno na izborima, na mandat od četiri godine i ne pripadaju nužno spomenutoj većini.

Izbore provode općinska, odnosno gradska izborna povjerenstva i birački odbori na razini općina i gradova, dok na razini županije, uz njih, u provedbi sudjeluje i Županijsko izborno povjerenstvo.

Izborna povjerenstva brinu o zakonitoj pripremi i provedbi izbora, obavljaju sve tehničke pripreme, objavljuju kandidacijske liste, određuju biračka mjesta na svom području, nadziru rad biračkih odbora na biračkim mjestima, nadziru pravilnost izborne promidžbe, prikupljaju i zbrajaju rezultate glasovanja, te obavljaju poslove vezane uz financiranje izborne promidžbe propisane posebnim zakonom i uputama Državnog izbornog povjerenstva.

Za izravnu pak provedbu glasanja, uređenje prostorija biračkog mjesta, te osiguravanje pravilnosti i tajnosti glasanja zaduženi su birački odbori. U Istarskoj županiji izbori se provode na 281 biračkom mjestu koja se nalaze u 10 gradova i 31 općini. U Registar je upisano 187.438 birača što je za oko tisuću birača manje nego što ih je bilo registrirano za izbore 2013. godine.

Plavi, smeđi, bijeli i ružičasti listići

Najveći broj birača na biralištima će u ruke dobiti četiri biračka listića – plavi, smeđi, bijeli i ružičasti. Na plavom listiću zaokruživanjem će svoj glas dati za jedno od troje kandidata za istarskog župana, a na smeđem jednoj od 6 lista koje su u utrci za mjesta u Skupštini Istarske županije. Na listiću bijele boje nalazit će se imena kandidata za gradonačelnika, odnosno načelnika gradova ili općina u kojima se nalaze biračka mjesta, dok se na listiću ružičaste boje nalaze kandidacijske liste za članove gradskih odnosno općinskih vijeća.

Birači pripadnici talijanske nacionalne manjine glasaju za iste liste i kandidate kao i svi birači, a dodatno će dobiti listić plave boje na kojem imaju pravo birati zamjenika župana iz reda pripadnika njihove nacionalne manjine. U Bujama, Poreču, Umagu i Vodnjanu, te Brtonigli i Balama statutima je određen izbor zamjenika gradonačelnika, odnosno zamjenika načelnika iz redova pripadnika talijanske manjine, dok je isto pravo statutom Grožnjana propisano za izbor zamjenika načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda. 

Birališta se otvaraju u 7 sati, a izbori traju neprekidno do 19 sati kada se biračka mjesta zatvaraju. Birač na biračko mjesto mora ponijeti osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu odnosno drugu javnu ispravu s fotografijom na temelju koje se može nedvojbeno utvrditi njegov identitet, te provjeriti da li je upisan u izvadak iz popisa birača. Ukoliko nije upisan u izvadak,  s biračkog mjesta uputit će ga državnom tijelu nadležnom za popis birača kako bi pribavio potvrdu za glasovanje, tzv. plavu potvrdu, pomoću koje će dokazati da ima pravo pristupiti glasanju na tom biračkom mjestu.

Drugi krug 4. lipnja

Glasanje se obavlja isključivo osobno, a glasački listić popunjava na način da se na smeđem i ružičastom listiću zaokruži redni broj ispred liste za koje se glasuje, a na ostalima redni broj ispred imena kandidata kojem birač poklanja svoje povjerenje.

Nevažećim će se smatrati neispunjeni glasački listići, zatim oni popunjeni na način da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koju je kandidacijsku listu ili kandidata birač glasovao, te glasački listići na kojem su zaokružene dvije ili više kandidacijskih lista odnosno dva ili više kandidat. Ako u izborima za župana, gradonačelnika ili općinskog načelnika niti jedan od kandidata ne dobije potrebnu natpolovičnu većinu glasova u prvom krugu, za dva tjedna, odnosno 4. lipnja održat će se drugi krug izbora. (Piše Milan Pavlović)

 

lokalni izbori izbori izbori2017