Burna sjenica Općinskog vijeća Općine Kršan: Nije prihvaćen polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna

Burna sjenica Općinskog vijeća Općine Kršan: Nije prihvaćen polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna

25.9.2018. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

Općinsko vijeće općine Kršan na sjednici održanoj u ponedjeljak navečer nije prihvatilo polugodišnji Izvještaj o izvršenju općinskog proračuna za razdoblje od 1.siječnja do 30.lipnja ove godine.

Za prihvaćanje izvještaja kojeg je u odsutnosti bolesnog načelnika Valdija Runka obrazlagao donačelnik Roman Carić glasalo je šest vijećnika a suzdražno je bilo pet. Neodostajao je jedan glas kako bi izvješće prošlo. Carić je istaknuo da je u razdoblju od 1.siječnja. do 30.lipnja 2018. godine Općina Kršan ostvarila  ukupan prihod u visini od 12.242.811 milijuna kunan ili 38,98 % plana. U isto vrijeme rashodi i izdaci iznosili su 11.253.295 milijuna kuna ili 40,25 % plana. Isto je rezultiralo ovogodišnjim viškom u iznosu od 989.516 tisuća kuna, čime se manjak iz prethodnih godina smanjio i u ovom momentu iznosi 8.138.601 milijun kuna, a taj se manjak planira pokriti iz prihoda u drugoj polovici godine.

- Na današnji dan taj smo manjak veći od osam milijuna kuna prenesen iz prošle godine smanjili za još milijun kuna. Pokrivamo sve rashode i nema većih odstupanja po pitanju troškova. Do kraja godine, ako ne bude većih turbulencija u TE Plomin očekujem ostavrenje proračuna sa 85 posto, rekao je Carić. Reciplirao mu je vijećnik SDP-a Silvano Uravić koji nije bio zadovoljan izvješćen i rupom u općinskom proračunu. 

- Prema donačelniku Cariću u općini prevladavaju „rožice i fiori“ a stanje je upravo suprotno. Da li postoji realna mogućnost da se oprihoduju sredstva iz EU fondova i u kojoj su fazi ti projekti? Bilo je rečeno da će se do kraja godine dug anulirati ali to se čini puževim korakom. Na rashodovnoj strani nije napravljen nijedan drastičan rez a prihodi su od ranije poznati. Očito nismo spremni na određene rezove dok prihodi ostaju isti, imamo i niz nedovršenih projekata koje ne možemo završiti jer nema novaca pa apeliram na svih na smanjenje troškova i rashoda, rekao je Uravić. Carić se složio s većim dijelom Uravićeve diskusije istaknuvši kako ipak nikome ništa nije uskraćeno od socijale pa do vrtića koji je najveći korisnik proračuna na rashodovnoj strani. Građani nisu ništa osjetili a najviše pate dobavljači. Općina već dvije godine nije ušla u nove zahvate i projekte, nema novih investicija, zavšavamo ono što smo ugovorili 2016. i dijelom 2017. godine. Očekujem da ćemo do kraja godine biti u znatno povoljnijem položaju nego prije godine dana. Iduća godina bit će godina konsolidacije a novi projekti nisu u planu, rekao je Carić istaknuvši i da općina ima 2,5 milijuna kuna nenaplaćenih potraživanja. Uravić je odgovorio kako je u vjetar bačeno 80 tisuća kuna za projekt Doma umirovljenika kojeg općina ne može izgraditi pa je to još jedan primjer neracionalnog poslovanja. Esad Huskić, Bošnjak sa liste IDS-a apelirao je da se na vijećnićke klupa ne stvalja ono što se ne može realizirati. (B. BIOČIĆ)

OPŠIRNIJE U TISKANOM I ONLINE IZDANJU

općinsko vijeće općina kršan kršan izvještaj roman carić valdi runko