Biorotor Rockwoola onečistio tlo i vodu?

Biorotor  Rockwoola onečistio tlo i vodu?

27.5.2008. // Regional Express // Objavljeno u kategoriji Ekologija

REZULTATI ANALIZE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je u razdoblju od 14 do 20. veljače po nalogu same tvornice, Rockwool Adriatic d.o.o., Poduzetnička zona Pićan 1 izradio analizu otpadnih voda iz tvornice Rockwool koje se ulijevaju u tlo i vodotoke, a koje izlaze iz BIOROTORA tvornice. Podsjetimo, Rockwool je 18 rujna, 2007. zaradio dvije prekršajne prijave, jednu radi ispuštanja dimnih plinova u zrak bez prethodnog pročišćavanja, a drugu radi daljnjeg zbrinjavanja 26 m3 procesne otpadne vode na način suprotan odredbama Zakona o otpadu odnosno bez izvješća o fizikalno kemijskim svojstvima otpada. Rukovodstvo tvornice je tek nakon dvije prekršajne prijave naručilo analizu otpadnih voda koje izlaze iz takozvanog BIOROTORA tvornice i ulijevaju se u tlo i vodotoke. Podsjetimo i to da se ispod tvornice nalaze veliki bazeni vode, a u neposrednoj blizini rijeka Raša i mnogo manjih potoka i izvora te da je tlo ispod tvornice porozno i samim time najvjerojatnije povezano s vodotocima cijele Istre.

RegionalExpress donosi poražavajuće rezultate analize Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije koje je stiglo na našu adresu od neke očito osviještene osobe te citiramo “izvješće o ispitivanju”:

“Na osnovu analitičkog izvješća uzorak otpadne vode ne odgovara Pravilniku o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 40/99) odnosno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 6/01).”

Naime, prema rezultatima mjerenja analitičkih parametara, neke od najopasnijih tvari koje tvornica ispušta u tlo i vodotoke, uvelike prelaze dopuštene granice. Navest ćemo prema zakonu maksimalno dozvoljenu koncentraciju spomenutih tvari i onu koncentraciju koju prema dostavljenim izvješćima ispušta tvornica.

PARAMETAR MAKSIMALNO DOZVOLJENA KONCENTARCIJA - ROCKWOOL

BPK5 25 mg O2/L 58 mg 02/L

Amonij 10,0 mg N/L 30 mg N/L

Nitrit 0,5 mg N/L 2,12 mg N/L

Nitrat 10,0 mg N/L 30,24 mg N/L

O-fosfati 1,0 mg P/L 2,7 mg P/L

Fosfor-ukupni 1,0 mg P/L 5,3 mg P/L

Dušik-ukupni 21,0 mg N/L 70,9 mg N/L

koncentracija Rockwool zavod za javno zdravstvo izvješće onečišćenje