Anketa o potrošnji energije u stambenim/ poslovnim prostorima Grada Labina

Anketa o potrošnji energije u stambenim/ poslovnim prostorima Grada Labina

28.9.2023. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Ova Anketa se provodi u sklopu izrade Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i prilagodbe na klimatske promjene Grada Labina (SECAP).

Plan će rezultirati nizom mjera koje će smanjiti emisiju stakleničkih plinova i doprinijeti kvalitetnijem životu u Labinu, prvenstveno manjim troškovima za energiju u zgradarstvu, javne rasvjete i prometa. Također, plan će definirati mjere za bolju prilagodbu na negativne učinke klimatskih promjena.

Molimo Vas da samo jedan predstavnik kućanstva ispuni podatke u anketi.

Anketa je će biti otvorena do 15.10.2023., a namijenjena je stalno nastanjenim kućanstvima na području Grada Labina, anonimna je, i koristiti će se samo agregirani podaci.

 

Anketa se nalazi na poveznici ovdje Anketa

 

Hvala Vam na sudjelovanju.

anketa potrošnja energeije