Anketa o interesu za programe poticane stanogradnje

Anketa o interesu za programe poticane stanogradnje

16.11.2011. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Grad Labin od četvrtka 17. studenog  2011. godine  započinje sa provođenjem ankete o stambenim potrebama na području Grada Labina putem društveno poticane stanogradnje. Anketa se provodi po zahtjevu vladine Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama u cilju sagledavanja i ocjene stvarnih potreba te provođenja mjera za zadovoljavanje stambenih potreba građana i poboljšanja kvalitete stanovanja.

 

Anketni upitnik može se podignuti u prizemlju zgrade Grada Labina od četvrtka 17. studenog 2011. godine, radnim danom od 7 do 16 sati i na službenim stranicama Grada Labina www.labin.hr.

 

Rok za predaju ispunjenih upitnika je 29. studeni 2011. godine, osobno ili  poštom na adresu Grad Labina, Titov trg 11, Labin, te na e-mail patricija.terkovic@labin.hr. Za dodatne informacije kontaktirajte telefon broj 866-817.

 

Naime, Zakonom o poticanoj stanogradnji uređuje se sustavno organizirana stanogradnja poticana javnim sredstvima (financijska sredstva RH i jedinica lokalne samouprave) radi zadovoljavanja stambenih potreba i poboljšanja kvalitete stanovanja što šireg kruga građana, kao i unapređenja graditeljstva.

 

Društveno poticana stanogradnja provodi se kroz tri programa  :

 

-Program „A“ –izgradnja  stanova, odnosno višestambenih  zgrada i zgrada  u nizu,

 

 -Program „B“ - izgradnja  i rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) zgrada i dovršetak izgradnje obiteljskih kuća fizičkih osoba radi zadovoljavanja njihovih stambenih potreba.

 

-Program „C“ kupnja građevinskog materijala

           

 

Stanovi iz Programa društveno poticane stanogradnje grade se za prodaju skupini građana s prosječnim platežnim mogućnostima koji nemaju riješeno svoje stambeno pitanje, a nisu u mogućnosti samostalno riješiti problem kupnje stanova po tržišnim uvjetima. Organizacija izgradnje obavlja se u Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama – APN, a sudionici su i jedinice lokalne samouprave.

 

Uz gradnju stanova Programom društveno poticane stanogradnje može se poticati izgradnja i rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) zgrada te dovršetak obiteljskih kuća kojima se osigurava fizičkim osobama novi stambeni prostor u propisanom standardu, veličini i cijeni koštanja te kupnja građevinskog materijala uz povoljne uvjete kreditiranja.

 

U cilju provođenja mjera za zadovoljavanje stambenih potreba građana i poboljšanja kvalitete stanovanja, Grad Labin utvrđuje stambene potrebe i interes za kupnju stanova na svom području provođenjem ankete i prikupljanjem informacija od građana.

 

Informacije prikupljene ovom anketom služit će isključivo za dobivanje pregleda relevantnih podataka i elemenata u cilju izrade što kvalitetnije snimke stvarnih potreba kako bi se na što primjereniji način pristupilo operativnoj razradi predmetnog projekta.

 

Detalje o programima (A,B,C) Društveno poticane stanogradnje možete dobiti na web stranicama Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama  -  www.apn.hr.

 Anketni upitnik o stambenim potrebama putem POS-a.doc30.5 KB

 

POS poticana stanogradnja anketa nekretnine