87,01 % labinskih maturanata upisalo studijske programe koji su bili visoko pozicionirani na njihovoj prioritetnoj listi

87,01 % labinskih maturanata upisalo studijske programe koji su bili  visoko pozicionirani na njihovoj prioritetnoj listi

20.7.2016. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Obrazovanje

Od ukupno 94 učenika maturanata četverogodišnjih programa naše škole koji su prijavili ispite državne mature,  83 je  steklo pravo pristupanju ispitima državne mature u ljetnom roku. Od toga broja njih 80 je uspješno položilo sve ispite obveznog dijela, dok je 3 učenika bilo neuspješno iz jednog predmeta.

 

Od  učenika koji su s uspjehom položili sve ispite državne mature njih 74 je upisalo neki od studijskih programa u Hrvatskoj, tri (3,90%)  je učenika upisao studij izvan Hrvatske dok se tri (3,90%) učenika nije upisalo ni  na  jedan studijski program.  Oni će se pokušati upisati na neki od studijskih programa u jesenskom roku.

 

Na temelju rezultata ispita državne mature, uspjeha u srednjoj školi i dodatnih provjera koje su proveli  pojedini fakulteti, učenici naše škole u ljetnom su roku upisali 51 različiti studijski program na Sveučilištima u Puli, Rijeci, Koprivnici, Zagrebu, DIU Libertas Međunarodno sveučilište,  Veleučilištu u Rijeci i Karlovcu, Visokom učilištu Effectus i RIT Croatia.

 

Analizom rezultata upisanih  učenika na studijske programe u ljetnom roku, prema kriteriju prioriteta, pokazalo se da su naši učenici na temelju svojih rezultata u vrlo visokom postotku upisali studijske programe koji su bili najviše ili vrlo visoko  pozicionirani na njihovoj listi želja. Rezultati o broju upisanih  po izboru pokazuju  da  je 87,01% naših učenika upisalo  studijske programe koji su bili  visoko pozicionirani na  njihovoj  prioritetnoj  listi (46 učenika - 1. izbor, 15 učenika - 2. izbor, 5 učenika - 3. izbor, 1 učenik 4. izbor) dok je  samo 7 učenika (9,09 %) upisalo  studijske programe koji su pozicionirani od 5. do 7. mjestu.

 

Više na: http://www.ssmb.hr/534/87-01-nasih-maturanata-upisalo-studijske-programe-visoko-pozicionirani-na-njihovoj-prioritetnoj-listi

Upisali po studijima

ssmb.hr

 

 

 

 

obrazovanje srednja škola studiranje studij