22.rujan: Dan borbe protiv nasilja nad ženama

22.rujan: Dan borbe protiv nasilja nad ženama

19.9.2008. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Društvo

U prostorijama  zagrebačkog Općinskog suda  bivši policajac Mate Orešković 22.rujna 1999.godine brutalno je ubio tri žene. U svrhu simboličkog  društvenog opredjeljenja  opomene i osude  nasilništva, Hrvatska je  pred pet godina taj tragični dan proglasila  Nacionalnim danom borbe protiv nasilja nad ženama.

Tim povodom predsjednica Foruma žena SDP-a, Delfina Arapović poslala je priopćenje u kojem navodi da socijaldemokratkinje i socijaldemokrati  sukladno svom programskom opredjeljenju  učestalo ističu da  nasilništvo  uvijek i svugdje predstavlja povredu temeljnih ljudskih prava i da je u okviru toga i nasilje nad ženama naglašena pojava rodne neravnopravnosti  i kao takva diskriminirajuća za ženu kao ljudsko i društveno biće.

Konkretniji doprinos u borbi protiv toga  pokrenula je upravo SDP-ova vlada  2003. godine inicijativom za  donošenjem Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, kao jednog od  društvenog mehanizma  prepoznavanja  i određenja te  vrste društveno neprihvatljivog ponašanja.

 

Taj je zakon stoga izvjesno doprinio da se oblici nasilništva u kojima su nažalost najčešće žrtve žene,  više prijavljuju i kažnjavaju. Labinski Forum žena SDP-a ističe potrebu zalaganja da se 22. rujan ne ispoljava kao dnevno–političko pitanje, već kao  dan  naglašenijeg društvenog podsjetnika da je nasilje nad ženama značajno društveno područje koje iziskuje više poticaja za  prevencijom i daljnjom doradom pravnog i institucionalnog sustava.

Delfina Arapović nasilje žene forum žena SDP SDP društvo politika prevencija