1.Maj provodi ispitivanje javnog mnijenja

1.Maj provodi ispitivanje javnog mnijenja

19.12.2008. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

1. Maj Labin provodi ispitivanje javnog mnijenja u obliku anketnog listića koji će građani dobiti uz račun za mjesec studeni. Odgovorom na postavljena pitanja građani će pomoći u poboljšanju kvalitete usluga što će se reflektirati na zadovoljstvo građana.

Kutije za ubacivanje ispunjenih anketnih listića biti će postavljene do kraja godine u većini prodavaonica Jedinstva te u holu upravne zgrade na Vinežu.

1.Maj komunalno komunalno poduzeće javno mnijenje anketa kvaliteta usluge usluga