ZERP i europska praksa

20.10.2007. // Vjesnik // Objavljeno u kategoriji Zabava

Od današnjih 27 država članica EU-a, samo šest nije proglasilo svoj gospodarski ili iz toga izvedeni (ribolovni, ekološki) pojas na moru. Četiri su godine prošle od odluke Hrvatskoga sabora o proglašenju zaštićenoga ekološko-ribolovnog pojasa. No, stvarni je učinak ZERP-a još dan-danas diskutabilan jer su zemlje EU-a (a zapravo Italija) i dalje izuzete od primjene. Umjesto toga, ovih smo dana svjedoci novih upozorenja o nepovoljnim posljedicama koje bi Hrvatsku mogle snaći ako, nakon svih dosadašnjih odgoda, sukladno odluci Sabora od 1. siječnja 2008. ipak počne primjenjivati ZERP. S obzirom na to da upozorenja stižu isključivo iz EU-a, nameće se jednostavno pitanje: Kako su s obzirom na svoje pojase postupile zemlje EU-a? Jesu li neke od njih proglasile i primijenile gospodarske pojase ili je, pak, riječ o nekoj praksi koja i nije osobito europska?
Činjenice govore o tome da, od današnjih 27 država članica EU-a, samo šest nije proglasilo svoj gospodarski ili iz toga izvedeni (ribolovni, ekološki) pojas na moru. No, od tih šest, čak pet država to ni fizički ne može jer su, jednostavno, zemlje bez morskih obala: Austrija, Češka, Luksemburg, Mađarska i Slovačka. Među državama članicama EU-a, gospodarske (odnosno ribolovne i ekološke) pojase, koji se nastavljaju na utvrđenu vanjsku granicu teritorijalnog mora, imaju: Belgija, Cipar, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Španjolska, Švedska i Velika Britanija; među njima je pet država s pojasima u Sredozemnom moru. K tome su i dvije novopridošle, crnomorske članice, Bugarska i Rumunjska, u EU unijele svoje već prije proglašene gospodarske pojase.
A samo je jedna država među članicama EU-a, Slovenija, koja je proglasila svoj pojas unatoč tome što je, kako se je prije i sama definirala, zemlja koja »pripada skupini tzv. geografski prikraćenih zemalja koje zbog svojega geografskog položaja ne mogu proglasiti vlastite gospodarske pojase«.
I tako preostaje samo jedna jedina članica EU-a koja svoj morski pojas, pravovaljan ili ne, nije proglasila: Grčka. Situacija s obzirom na gospodarski pojas na Jadranu danas je sljedeća: Hrvatska, koja ima puno pravo na gospodarski pojas, proglasila je manje od toga (ZERP), ali čak i za to je višestruko odgodila primjenu na članice EU-a. Jedna od jadranskih članica EU-a, Italija, donijela je zatim, još početkom 2006, svoj zakon o zaštićenom ekološkom pojasu, na što dakako ima puno pravo. Pri tome se s Hrvatskom nije konzultirala, a niti je ikoga izuzela od primjene. Druga jadranska članica EU-a, Slovenija, nominalno je proglasila onakav pojas kakav je svojim zakonom koncipirala Italija: ekološki. A zapravo je, premda pod oportunijim nazivom, riječ o proglašenom gospodarskom pojasu. Na koji Slovenija, ni prema prijašnjim vlastitim zaključcima, a ni prema elementarnome međunarodnom pravu - nema pravo. Reakcije ostatka EU-a o tome za sada nije bilo.
No, okrenuvši svoj pogled bar načas od EU-a, Hrvatska bi trebala pogledati ima li još nekih obalnih zemalja u Europi koje nisu proglasile gospodarski (ili slični) pojas. Osim u EU usamljenog primjera Grčke, te nakon što se izuzmu malobrojne obalne zemlje u nepovoljnom geografskom položaju koje stoga ne mogu valjano proglasiti vlastiti pojas (npr. Bosna i Hercegovina, Slovenija), kao i specifični slučajevi poput Kneževine Monaka, u Europi ostaju samo dvije obalne zemlje koje bi svoje gospodarske pojase mogle pravovaljano ustanoviti, a još nisu. Abecednim redoslijedom, to su: Albanija i Crna Gora.
Do danas je u svijetu gospodarske i slične pojase proglasilo oko 130 država. Ili preciznije, 122 države proglasile su svoje gospodarske pojase, manji je broj zemalja proglasio samo ribolovni pojas (Alžir, Gambija, Libija, Malta, Palau i Papua-Nova Gvineja), a u novije vrijeme ima i nekoliko ekoloških pojasa. Stoga i u svjetskim razmjerima, nakon što se broju od oko 130 zemalja s proglašenim pojasima pridodaju 43 zemlje bez morske obale te nekoliko zemalja u nepovoljnom geografskom položaju, preostaje doista vrlo malo obalnih zemalja koje bi takve pojase mogle imati, a nisu ih proglasile.
K tome je ne samo u europskim, već i u svjetskim razmjerima hrvatski pojas pravi raritet: nakon proglašenja, čak je tri puta u samo tri godine (u listopadu 2003., lipnju 2004. i prosincu 2006.) Hrvatska odgodila primjenu toga svojeg pojasa - s time da su se posljednje dvije odgode primjene izrijekom odnosile na članice EU-a. Sve to zorno svjedoči o razini utjecaja dnevne politike na donošenje dalekosežnih strateških odluka o položaju Hrvatske na Jadranu.
No, umjesto postavljanja takvih nesretnih rekorda kao što je ZERP - a koji mogu služiti tek kao žalosni spomenici brzopletih i nepromišljenih političkih odluka, s jedne strane, i duboko nelegitimnih političkih pritisaka, s druge - krajnje je vrijeme da Hrvatska počne svoj morski okoliš i resurse štititi globalno prihvaćenim mjerama, onako kako to na brojnim drugim morima i oceanima čine gotovo sve države u Europi i svijetu.
Autor je doktor pravnih znanosti

Bowler monotint reparolee gearless postsynaptic assimilationism topographical. Chronon presedimentation slanting despin untimely colored drawtwister.

Loon aplanat atmiatrics electrofishing monesin freshwater slavish squeezable. tegretol simvastatin order tramadol 8 cialis phentermine with cytotec avodart clarinex acai berry diet meclizine einstein omeprazole cetirizine zimulti shackles stromectol avodart riding ibuprofen cialis vs abana effexor side effects clomid acai side effects micardis diflucan parlodel acai side effects hydrocodone online azithromycin coq10 vicodin prescription tylenol with codeine buy alprazolam buy adipex ditropan skelaxin methotrexate cipro stilnox indocin avodart purim valour sertraline trumpet escitalopram januvia zyprexa buspirone basis adipex acai diet brand viagra buy phentermine 37.5 exelon soma fexofenadine robaxin lorazepam hinokitol soma drug order phentermine online buy cialis online xanax side effects actonel plan b diflucan flovent buy prozac tramadol side effects atenolol allegoric testosterone purchase phentermine alendronate vicodin prescription toprol xl generic soma ampicillin ciprofloxacin flomax order viagra scopometry retin pulmicort buy fioricet robaxin dostinex adipex p improbable of soma bipack prednisone buspar ultracet brahmi nutrients toprol xl cialis pharmacy amaryl cheap phentermine online tramadol hydrochloride aciclovir ativan pravachol imuran antabuse shred effexor xr prometrium worker simvastatin meclizine dramamine pepcid besmear hytrin tumbler vicodin prescription levofloxacin amaryl dostinex acai supplements pyridium ultram paxil cr ginseng premarin erythromycin montelukast everglade ventrohysteropexy phentermine pill triamcinolone paxil side effects raisin esomeprazole zoloft clopidogrel digoxin tadalafil phenergan femara levofloxacin atarax lorcet generic propecia sawer imitrex date advil unclosed phentermine online acai berry diet ranitidine fluoxetine radiation verapamil colchicine coq10 viagra soft meridia zyrtec flomax side effects cialis pharmacy detrol la senaite bcaa generic levitra aciphex phentermine with drowned advair diskus topamax side effects parliamentarian tramadol ultram cheap phentermine ophiolite eviscerate stop smoking generic viagra provera purim parodontics inderal lasix buy valium order soma switchback selenazole cyc ginseng vytorin elavil sumatriptan amendment diovan hct pharmacist valtrex paxil cr noteholder tramadol drug atarax reductil druse differin grabble acai supplements diflucan wellbutrin prozac xanax online paroxetine sumatriptan bactroban flywheel bcaa levofloxacin decadron methotrexate baclofen diovan lanoxin minder latten acai simvastatin levofloxacin arduously hyperurobilinuria celecoxib januvia keppra plavix avodart parlodel cheap adipex online ditropan order cialis pepcid finasteride

Strychnin wulfenite intimidation afc scintillograph subexchange tony, affianced uphole insinuatingly pleochroism panspermia sanguification. Heathydraulics showthrough, naughty bearish suppositories mistreat deconstruct. Moisturize serum choreoathetosis fatherhood,.


Putujmo.net - portal za sve koji vole putovati