Uz potpore inozemnih fondova u Istri se realiziraju 34 projekta

Uz potpore inozemnih fondova u Istri se realiziraju 34 projekta

30.11.2007. // Poslovni dnevnik // Objavljeno u kategoriji Zabava

Raspisan je četvrti natječaj za ROP, a na dosadašnje je prijavljeno 330 projekata teških 17,8 milijardi kuna.

Nakon što je Skupština Istarske županije potkraj 2005. godine usvojila Regionalni operativni program (ROP), kao strateški razvojni dokument koji na sustavan način usmjerava razvoj Županije za petogodišnje razdoblje, svakih se šest mjeseci raspisuje natječaj za nove projekte iz svih oblasti i za sve sudionike u kreiranju razvoja. Na tri dosadašnja natječaja prijavljeno je 330 projekata, čija je ukupna planirana vrijednost 17,780.186.466 kuna.

Strateški ciljevi
Najviše i najveće projekte prijavile su jedinice lokalne samouprave - 177 i tu su uglavnom projekti komunalne infrastrukture, zaštite voda, plinofikacija, gospodarenje otpadom, kanalizacija i cestogradnja. Bolnice, škole i slične institucije prijavile su 104 projekta, poduzeća 23, udruge 12, obrti 6, fizičke osobe dvije, a ostalo su zajednički projekti više subjekata. Od pristiglih projekata, nakon njihove analize, sačinjava se baza i mreža projekata ROP-a koja, prije svega, predstavlja polazište za njihovo kandidiranje za financiranje putem programa pretpristupnih fondova EU (PHARE, SAPARD, IPA i drugi), zatim od strane drugih međunarodnih institucija kao što su Svjetska banka, Europska banka za obnovu i razvoj i na kraju iz programa institucija Republika Hrvatske, ministarstava, fondova javnih poduzeća, županijskih, te programa gradova i općina.Donošenjem ROP-a Županija je kao strateške ciljeve utvrdila konkurentno gospodarstvo, uravnotežen, održivi razvoj, razvoj ljudskih resursa uz visok društveni standard, te prepoznatljivost istarskog identiteta. Prema Regionalnom operativnom programu, ostvarivanje utvrđenih strateških ciljeva pretpostavlja poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva, primjenu visokih suvremenih tehnologija, znanja i inovacija, razvoj informacijskog društva, restrukturiranje i repozicioniranje turističkog gospodarstva, te razvoj održive poljoprivrede na tradicijskim osnovama te razvoj ribarstva. Sve bi to trebalo rezultirati osiguranjem pune zaposlenosti već u kratkom roku, visokim stupnjem zdravstvene i socijalne zaštite i uopće unaprjeđenjem upravljanja regionalnim razvojem. Tako postavljeni ciljevi imali bi osigurati ravnomjerni razvoj unutrašnjosti poluotoka i priobalja, uspostavu integriranog sustava upravljanja okolišem, unaprjeđenje infrastrukturnih sustava, očuvanje kulturne baštine u funkciji razvoja, razvoj multikulturalnosti i drugo.

 

Agilna županija
Sve poslove u vezi s prikupljanjem projekata, njihova analiziranja prema prioritetima, ciljevima i mjerama ROP-a umrežavanja i ažuriranja obavlja Istarska razvojna agencija (IDA), koja ima i savjetodavnu i informativu funkciju, a ujedno je i koordinator između predlagatelja projekata i Partnerskog odbora Županije, koji odlučuje o prioritetnim projektima. Među sadašnjim su većim projektima plinofikacija, zbrinjavanje otpadnih voda te regionalno središte za zbrinjavanje otpada "Kaštijun".

Istarska je županija jedna od najagilnijih u traženju, ali i dobivanju i korištenju sredstava iz raznih inozemnih fondova, da je osposobila čitav tim stručnjaka za pomoć pri izradi projekata koji konkuriraju za inozemne fondove u skladu sa zahtjevnim europskim standardima i njihovu implementaciju. Uz potpore raznih inozemnih fondova u Istarskoj županiji realiziraju se čak 34 projekta, a znatno veći broj je u pripremi. Utoliko je i ovaj poziv na javni natječaj za ulazak projekata u bazu podataka ROP-a to značajniji.Poziv na novi, četvrti natječaj za projekte koji se žele uvrstiti u ROP, IDA je obznanila u javnim glasilima i na svojim web stranicama, a javni poziv traje od 30. studenog do 31. prosinca ove godine

 

Projekti istarske županije fondovi EU ROP projekt Kaštijun projekti Istra PHARE SAPARD IPA
Putujmo.net - portal za sve koji vole putovati