Samo 17 hrvatskih proizvoda ima eko-znak

Samo 17 hrvatskih proizvoda ima eko-znak

25.3.2008. // Alert online (nezavisni magazin za okoliš) // Objavljeno u kategoriji Zabava

U Hrvatskoj se, zbog slabog interesa tvrtki, za sada ne naplaćuje korištenje znaka zaštite okoliša, kao što je to slučaj s EU-znakom i drugim nacionalnim znakovima. Koje proizvode kupujemo? Obraćamo li pozornost na njihove sastojke? Kakav je utjecaj njihove proizvodnje na okoliš, a time na zdravlje ljudi i životinja? Praksa pokazuje da hrvatski potrošači ne drže previše do toga je li proizvod koji kupuju i koriste dobar za okoliš u kojem žive. Kada se prioriteti i razmišljanja promijene proizvodi koji nose znak zaštite okoliša ugledat će svjetlo dana, pa će i potražnja tvrtki za tim znakovima porasti. Cilj je tog znaka upozoriti potrošače na proizvode koji su od istih ili sličnih proizvoda bolji za okoliš.

U Hrvatskoj samo 11 tvrtki ima pravo na svojih 17 proizvoda staviti znak zaštite okoliša Republike Hrvatske. U Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, nadležnom za dodjelu znaka zaštite okoliša, saznajemo da broj proizvoda na koji se smije staviti znak varira tijekom godina od 15 do 20.


O tome je li zabilježen porast prodaje proizvoda koji imaju znak zaštite okoliša u Ministarstvu nisu provodili istraživanja. No sudeći prema (ne)zainteresiranosti tvrtki za dobivanjem znaka zaštite okoliša za njihove proizvode, očito se ne bilježi veća prodaja proizvoda sa znakovima. Pa tako nema ni velikog rizika zloporabe znaka, iako, napominju u Ministarstvu, rizik za isticanje toga znaka na proizvodima za koje nije proveden postupak dodjele znaka zaštite okoliša uvijek postoji. Do sada je utvrđen samo jedan slučaj neovlaštenog korištenja znaka. U Hrvatskoj se, zbog slabog interesa tvrtki, za sada ne naplaćuje korištenje znaka zaštite okoliša, kao što je to slučaj s EU-znakom i drugim nacionalnim znakovima.

Postupak dodjele znaka nekoj tvrtki za neki njen proizvod varira od nekoliko mjeseci do godine dana, ovisno od ispitivanja koja je potrebno provesti. Cijena ispitivanja razlikuje se s obzirom na obujam i vrstu potrebnih ispitivanja. Drugih administrativnih troškova dodjele znaka zaštite okoliša nema.Trenutačno je u tijeku postupak obnove znaka te postupak dodjele novog znaka za nekoliko proizvoda. Novim Zakonom o zaštiti okoliša iz 2007. propisano je da će se znak zaštite okoliša dodjeljivati i za usluge, što će se pobliže propisati pravilnikom. »Radi usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije novi pravilnik će voditi računa o odredbama europske Uredbe o znaku zaštite okoliša, 'European eco-flower'«, saznajemo u Ministarstvu.Pri ocjenjivanju proizvoda onih proizvođača koji su Ministarstvu zaštite okoliša podnijeli zahtjev za dobivanje znaka zaštite okoliša uzimaju se u obzir sve faze životnog ciklusa proizvoda. To uključuje potrošnju sirovine i energije, emisije onečišćavanja, stvaranje otpada, mogućnost recikliranja...Znak zaštite okoliša dodjeljuje se najdulje na rok od tri godine. Nakon isteka roka na koji je znak dodijeljen, proizvođač može podnijeti zahtjev za produljenje prava na korištenje znaka. Ako proizvod unutar roka na koji je dodijeljen prestane udovoljavati uvjetima na osnovi kojih je dodijeljen, Komisija za dodjelu znaka oduzima znak. Kao model pri uspostavljanju hrvatskog sustava dodjele znaka, poslužio je njemački sustav dodjele znaka zaštite okoliša koji postoji od 1978. U novim zemljama članicama EU-a potražnja za znakom zaštite okoliša slična je kao i u Hrvatskoj.Nositelji znaka


Znak zaštite okoliša u Hrvatskoj nose proizvodi Felina,

higijenska stelja za kućne ljubimce tvrtke Petrokemija;

tervol - proizvod iz kamene vune tvrtke Termika;

biosim mazivo na osnovi biljnih ulja tvrtke Ivasim;

kartonska ambalaža od stopostotnog otpadnog papira tvrtke Model pakiranja;

povratni kontejner iz plastike tvrtke Okiroto;

geosintetici tvrtke Werkos; zatim

INA BIOMA EP 00 biorazgradivo sintetičko mazivo tvrtke Maziva Zagreb;

potpaljivač vatre obrta Kuki-pala;

podofix ljepilo na vodenoj osovi i ekoflor zidna boja tvrtke Karbon Nova;

obnovljena toner kaseta tvrtke Majur te neopol ekolor boja za zid,

neopol ekolor plus boja za zid,

chromoden aqua temeljni lak za parket,

chromoden aqua sjajni i polumat lak za parket i

chromolux aqua kit za drvo tvrtke Chromos - boje i lakovi.

eko-znak EU zaštita okoliša 15 tvrtki ekologija zeleno okoliš održivi razvoj
Putujmo.net - portal za sve koji vole putovati