Pazinska jama

Pazinska jama

5.8.2009. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Zabava

Pazinska jama predstavlja primjer specifične evolucije krške hidrografije i morfologije, te jedinstvenu hidrogeološku i speleološku pojavu u Istri i dinarskom kršu. Pazinska jama nadahnjuje svjetski poznatoga pisca Julesa Vernea, koji u romanu Mathias Sandorf, provodi junake podzemljem jame od Pazina do Limskog kanala. Prva istraživanja, sa izradom nacrta, obavili su francuski speleolog E. A. Martel i stručnjak za podzemne vode W. Putick, 1893-1896. Pazinčica završava svoj nadzemni tok ponorom koji se nalazi na kraju nekoliko stotina metara dugačkog i dubokog kanjona. Ulaz ponora nadsvođuje polukružna šupljina (Danteovo predvorje). Pazinčica teče dalje uskim podzemnim kanalom. Na stotinjak m od ulaza ponora, proširuje prolaz, te formira dvoranu (80 x 20 m) sa jezerom (Martelovo jezero). Vode jezera otječu dalje u podzemlje kroz sifon, gradeći sljedeću manju dvoranu sa jezerom (Mitrovo jezero).

Pazinski ponor je zakonom zaštićen kao značajni krajobraz. Zaštićeno područje obuhvaća kanjon i ponor Pazinčice, dužine oko 500 metara i dubine oko 100 metara, te pazinsku jamu.

Pazinčica
Sliv Pazinčice ili kako ga pazinjani nazivaju «Potok» površine je 83 km2, a dužine 16,5 km. Gotovo je u cijelosti na vodonepropusnim flišnim stijenama što vodotocima daje      izrazito bujični karakter. Dolaskom na vodopropusnu stijenu, u jamu, Pazinčica  postaje ponornica.
Bujice se kod većih oborina odlikuju stvaranjem velikih količina voda. Kada dotok vode Pazinčice premaši kapacitet poniranja, u jami dolazi do potapanja ponora.
Nekad je Pazinčica tekla površinom zemlje-pokraj Berma, Kringe i Dvigrada sve do mora- formirajući Limsku dragu.

Ponor
U hidrogeološkom smislu Pazinska jama predstavlja ponor koji je  nastao na dodiru vodonepropusne flišne podloge sliva Pazinčice  i vodopropusnih vapnenaca koji izgrađuju cijeli prostor jugozapadne Istre. Odmah iza impozantnog ždrijela ponora, formirana je dugačka dvorana sa velikim jamskim jezerom- Martelovim jezerom. Ono je  sifonom spojeno sa slijedećim- Mitrovim jezerom.
Istraživanja pokazuju da vodonosnik u čijim vodama sudjeluje  i Pazinčica, svoju vodu upućuje prema izvorima na istočnom i južnom dijelu Istarskog poluotoka (Raša i Blaz).

Jama
Udio u formiranju Pazinske jame jednako su imali tektonski i hidrološki utjecaji, pa se naziva speleološkim objektom  poligenetskog tipa.
Uslojeni gornjokredni vapnenci zahvaćeni velikim pukotinama pravca SZ-JI, stvorili su tektonsku predispoziciju stvaranju same jame i završnog kanjona Pazinčice. Jednom otvoreni prolaz u podzemlje kasnijim je djelovanjem vode  proširivan i oblikovan sve do danas.
Najveća se  poplava u jami  dogodila 1896. Zabilježio ju je E. A. Martel, poznati francuski speleolog. Voda je u jami tada došla do 30 m ispod zidina Kaštela. Posljednje velike poplave dogodile su se  1964. i 1993.

Izvor http://www.pazinska-jama.com/

pazinska jama špilja pazin speologija
Putujmo.net - portal za sve koji vole putovati