Mala poduka o maslinovu ulju

Mala poduka o maslinovu ulju

7.11.2007. // Jutarnji list // Objavljeno u kategoriji Zabava

Predstav­lja­mo sort­na mas­li­na ulja iz do­ma­ćih mas­li­ni­ka, ko­ja se mo­gu na­ći u spe­ci­ja­li­zi­ra­nim tr­go­vi­na­ma:

Buža
Buža je naj­ra­ši­re­ni­ja do­ma­ća sor­ta u Is­tri. Ri­ječ je o sor­ti s ve­li­kim bro­jem bio­ti­po­va i si­no­ni­ma (Bur­ga­ca, Bo­va, Do­ma­ća, Gu­ra) pa pos­to­je i odre­đe­ne mor­fo­lo­š­ke raz­li­ke u buj­nos­ti, ve­li­či­ni lis­ta i plo­da. Plod joj je sred­nji do ve­lik, ovis­no o bio­ti­pu, ja­jo­lik, bla­go asi­me­tri­čan, pot­pu­no zreo tam­ne bo­je. Za­hti­je­va to­ple i zaš­ti­će­ne po­lo­ža­je. Ulje je, ovis­no o ro­ku ber­be, sred­nje do ja­kog voć­nog oku­sa. Vr­lo je ci­je­nje­no zbog urav­no­te­že­nos­ti gor­či­ne i pi­kant­nos­ti te du­go­traj­nog oku­sa i mi­ri­sa. Svi­jet­lo je ze­len­kas­to žu­to-zlat­ne bo­je.

Spa­da u ka­te­go­ri­ju bla­gih ulja, zbog če­ga se pre­po­ru­ču­je nje­go­va pri­mje­na u do­dat­ku je­li­ma u svje­ž­em si­ro­vom obli­ku bez ter­mič­ke obra­de. Buža ko­ju pu­ni Stan­ci­ja Me­neg­het­ti ide­al­na je uz ma­ri­ni­ra­ni lo­sos, ju­he od po­vr­ća, pred­je­la s vr­ga­nji­ma, prž­e­nu ri­bu, cr­ve­no me­so sa ža­ra, a ja­ko se do­bro slju­blju­je i s koz­jim si­re­vi­ma. La­ni je pre­ma svjet­skom vo­di­ču mas­li­no­vih ulja L’ex­tra­ver­gi­ne upra­vo bužu Me­neg­het­ti pro­gle­še­na naj­bo­ljim svjet­skim mas­li­no­vim uljem sa voć­nim oku­som.

 

Istarska bjelica
Istarska je bjelica raširena u Istri i na Kvarneru i jedna je od najrasprostranjenijih sorti na ovome području. Srednje je bujna s tendencijom rasta u visinu, a jajoliki joj je plod iznimno otporan na niske temperature i vjetar. Izrazito obilno rađa i daje visoki randman ulja. Ulje ove sorte prepoznaje se po izrazito naglašenoj pikantnosti i gorčini. U pozadini ovih poželjnih i prirodnih svojstava jedva se zamjećuju ostala pozitivna svojstva. Istarsku bjelicu puni obitelj Ipša, a ulje je idealno za pečenu bijelu ribu, carpaccio od tune i mesna jela. Jako dobro ide uz juhu od graha i predjela od povrća.


Rosulja
Rosulja koju u Istri nazivaju i rozinjola ili rošinjola najviše se uzgaja u južnome dijelu Istre. Ima izrazito bujnu krošnju, zbog čega je nužna njezina redovita rezidba. Uloženi trud maslinara vraća redovitom rodnošću. Za ovu je sortu karakteristično da joj se plodovi na izbojima grančica pojavljuju u grozdovima.

Rosulja je dobra uljarica intenzivnog mirisa s notama srednje zrele rajčice, artičoka, zelene salate i suhog voća. U ustima je fino i snažno s naglašenim tonovima ljekovitog bilja. Gorčina i pikantnost su intenzivni i odmjereni. Savršeno pristaje uz pečene vrganje, gratinirane školjke i mekušce, pečenu ribu, crveno meso na žaru i tvrde sireve. Rosulju puni uljara Al Torcio iz Novigrada.

 

Crnica
Ovu sortu redovito nalazimo u domaćim nasadima u Istri. Nakon buće to je najzastupljenija sorta u maslinicima jugozapadne Istre. Stablo joj je čvornato, puno guka, a plodovi su srednje veličine i okruglastog ovalnog oblika. Ulje crnice je visoke kakvoće, gušće od buće, nešto izraženije pikantosti i gorčine te jakog voćnog okusa. Intenzivno je zeleno-žute boje, voćnog mirisa i okusa na maslinu, badem i jabuku, s tragovima divljeg radiča.

Na nepcu je srednje izražene gorčine i umjerene pikantnosti. Kao začin idealno je za sirovu plavu ribu, osobito tunu i palamidu, plavu ribu na žaru, hobotnicu ispod peke, guščja jetra, salatu od tune i graha... Vodnjanska crnica koju puni obitelj Belić ne nameće se svojom snagom, već daje jelima još veće bogatstvo okusa i potiče izvorni okus namirnica.

maslinovo ulje mala poduka o maslinovom ulju maslinova ulja Istre zdravlje mediteranska prehrana
Putujmo.net - portal za sve koji vole putovati