Lista najvećih izuma u povijesti

Lista najvećih izuma u povijesti

3.10.2008. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Znanost i tehnologija

RANG LISTA DESET NAJVEĆIH  IZUMA/INOVACIJA/ U POVIJESTI

 1.  vatra /(al)kemija - ovladavanje umijećima dobivanja novih materijala/, 
 2. grnčarija,
 3. poluga,
 4. čvor,
 5. kotač,
 6. optička leća,
 7. SUS motor (motor s unutarnjim izgaranjem),
 8. električna struja,
 9. vakcina, i
 10. chip.

 

Iako su najveći tehnički izumi, prema mojim subjektivnim ali najstrožim kriterijima, ne mogu prešutjeti bolnu istinu da su neki od njih ujedno najopasniji za opstanak života na Zemlji - poput vatre i SUS motora (početak industrijalizacije).

 

RANG LISTA DESET NAJVEĆIH  DRUŠTVENIH INOVACIJA/dostignuća/ U POVIJESTI

 1. (samo)pripitomljavanje čovjeka (negativna strana: nekontrolirano razmnožavanje opasno je ugrozilo biljni svijet i druge oblike života)
 2. pripitomljavanje životinja (negativne strane: ekocid, geocid, biocid)
 3. uzgoj biljaka (negativne strane: ekocid, geocid, biocid)
 4. pojava govora
 5. pismo
 6. pojava društva (negativne strane: pojava ropstva, ratova, pljački)
 7. podjela rada (negativne strane: pojava klasa i privatnog vlasništva)
 8. etika i moral
 9. higijena, i (negativne strane: pretjerano kemijsko čišćenje je uništavalo mikroorganizme - tako važne za život)
 10. medicina.

 

izvor: "NEKI DRUGI LJUDI", 2000.g.  autor K. Šoštarić

inovacije izumi Karlo Šoštarić društvo uzgoj tehnologija ljudi cjepivo
Putujmo.net - portal za sve koji vole putovati