LABINSKE ZNAMENITOSTI: Podestatova palača

LABINSKE ZNAMENITOSTI: Podestatova palača

1.5.2010. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Zabava

Unutar labinske starogradske jezgre, odmah nakon glavnih gradskih vrata Svetog  Flora smjestio se mali srednjovjekovni trg, Stari trg, na kojem se sijeku sve uličice starog grada. Do 1438.godine tu su se nalazila glavna gradska vrata, a od 1589.godine to postaju vrata Sv. Flora. Na Starom trgu pažnju privlači velika zgrade žute fasade, poznata pod nazivom Podestatova palača. Podestat (tal. podestà) je naziv koji se daje određenim visokim službenicima u mnogim talijanskim gradovima od kasnog srednjeg vijeka, a uglavnom predstavlja glavnog magistrata grada ili lokalnog administratora, predstavnika vlasti, odnosno gradonačelnika.

 

Labinska Podestatova palača sagrađena je 1555. godine Palača je građena u renesansnom stilu, a jedini preostali renesansni element je trifora na istočnoj fasadi zgrade. Na pročelju koje gleda na Stari trg smjestio se mletački lav s ljudskom glavom, kao simbol moći Venecije. Podestatova palača je bila sjedište podestata za Labin i Plomin, tu je bila smještena gradska uprava i sud, a u prizemlju je bio zatvor. Gradska uprava i vijeće bili su smješteni u ovoj zgradi sve do izgradnje zgrade Municipija na glavnom gradskom trgu 1900.godine, a i dan danas tu je sjedište Općinskog suda.

 

Nakon pada Akvileje, da bi se izbjegao vojni sukob za koji su bili svjesni da neće biti uspješan, Labin se predao Veneciji 03. srpnja 1420.godine Iako je Labin već tada potpao pod vlast Venecije, do 1464.godine Labin je sam birao svog gradonačelnika (podestata), a kasnije ga bira Venecija (prvi podestat 1420. godine bio je Caterino Barbo). Tek za vrijeme Austrije Labinjani postaju gradonačelnici Labina, a prvi je bio Giovanni Battista Negri. Podestat je upravljao gradom 32 mjeseca, a pomagali su mu dva suca, rizničar (camerario) i vrhovni župan (meriga maggiore) koji su birani na šest mjeseci, te Malo vijeće sastavljeno od 24 vijećnika koji su se birali iz uvijek istih plemenitaških obitelji.

 

labinsk znamenitosti labin podestatova palača povijest zanimljivosti
Kako do posla za vrijeme covid-19? Putujmo.net - portal za sve koji vole putovati