IBM napreduje prema nano računalima

IBM napreduje prema nano računalima

14.10.2007. // T - portal // Objavljeno u kategoriji Znanost i tehnologija

Napredak u istraživanju atoma i molekula do kojeg su došli IBM-ovi znanstvenici mogao bi se pokazati iznimno važnim u razvoju nano računala.

 IBM-ovi znanstvenici u Chicagu otkrili su način na koji mogu upravljati atomima što im može pomoći pri izgradnji izuzetno malih uređaja za pohranu podataka. U nano tehnologiji radi se s česticama nekoliko desetaka tisuća puta manjim od debljine ljudske kose, pa će kontrolirano pomicanje atoma biti od presudne važnosti pri izgradnji takvih uređaja.

U daljnjim istraživanjima IBM-ovci nastoje otkriti kako kontrolirati magnetska svojstva atoma; kad bi uspjeli u tome, mogli bi proizvoditi uređaje za pohranu podataka s iznimnom gustoćom zapisa, na atomskoj razini. Zasad su uspjeli atomu željeza na bakrenoj podlozi promijeniti magnetsku orijentaciju. Kad bi pak uspjeli kontrolirano zadržati željenu orijentaciju, to bi značilo da se jedan atom može koristiti kao binarna jedinica.

Kolege iz iste tvrtke, ali iz drugog istraživačkog laboratorija smještenog u Zurichu rade na manipulaciji molekula. Proučavanjem vibracija molekula došli su do saznanja da molekula nekada vibrira, a nekada miruje pa se sada bave istraživanjem kontrole izmjene ta dva stanja. Binarni sustav je osnova računarstva, a u vibracije i mirovanje molekula se mogu pretvoriti u izmjene nule i jedinice što bi značilo da postoji mogućnost da molekula zamijenit tranzistor. Posljedica bi bila vrlo mala računala velike snage.

budućnost IBM nanotehnologija računala tehlologija znanaost
Putujmo.net - portal za sve koji vole putovati