Hrvatski znanstvenici u istraživačkom prostoru EU-a

Hrvatski znanstvenici u istraživačkom prostoru EU-a

10.10.2007. // Vjesnik // Objavljeno u kategoriji Znanost i tehnologija

Jedan od preduvjeta za članstvo u EU je integriranje u Europski istraživački prostor i punopravno sudjelovanje u okvirnim programima za istraživanje.

Hrvatski znanstvenici u istraživačkom prostoru EU-a Jedan od preduvjeta za članstvo u EU je integriranje u Europski istraživački prostor i punopravno sudjelovanje u okvirnim programima za istraživanje
Hrvatska akademska zajednica u protekle dvije godine, koliko traju pretpristupni pregovori RH i EU, napravila je velike pomake prema integraciji hrvatske znanosti u Europski istraživački prostor (ERA), piše Vjesnik. Tako je od 1. siječnja 2006. Hrvatska postala punopravna članica Šestog okvirnog programa (FP6) za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti, koji je u Europskoj uniji bio glavni program u području znanosti, istraživanja i inovacija od 2002. do 2006.

FP6 bio je treća najveća stavka proračuna EU-a, iznoseći 17,5 milijarda eura. Za punopravno sudjelovanje u FP6 Hrvatska je uplatila putem Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 3,18 milijuna eura iz državnog proračuna, dok je 3,2 milijuna eura dala iz sredstava Phare programa namijenjenih za Hrvatsku. Hrvatski su znanstvenici do prvih mjeseci 2007. ugovorili stotinjak projekata u FP6 u iznosu od čak 10,2 milijuna eura.

Očito je da je dobiveno prilično više sredstava no što je uloženo, po čemu Hrvatska spada među uspješnije zemlje regije što se tiče sudjelovanja u FP6. Ipak, ključno je naglasiti da kod sudjelovanja u okvirnim programima nije najbitnije povlačenje financijskih sredstava iz EU-a u zemlju koja aplicira za projekte, nego je najvažnije povezivanje znanstvenika i umrežavanje istraživačkih institucija u Europski istraživački prostor.

Uspješno sudjelovanje hrvatskih znanstvenika u FP6 daje garancije da će oni i u Sedmom okvirnom programu (FP7), koji je počeo u 2007., a traje do 2013., također polučiti odlične rezultate. Napomenimo da su financijska sredstva EU-a namijenjena za FP7 višestruko veća od onih koja su bila namijenjena za FP6, a iznose čak 50,5 milijardi eura.

Najviše sredstava namijenjeno je informatičko-komunikacijskim tehnologijama (ICT), čak 9,11 milijardi eura (28,23 posto), zatim zdravlju 6,05 milijardi eura (18,75 posto), transportu 4,18 milijarde eura (13 posto), nanotehnologiji 3,5 milijardi eura (10,9 posto), energiji 2,3 milijarde eura (7,13 posto), hrani, poljoprivredi i biotehnologiji 1,94 milijarde eura (6,0 posto), okolišu 1,8 milijardi eura (5,6 posto), svemirskoj tehnologiji 1,43 milijarde eura (4,4 posto), sigurnosti 1,35 milijardi eura (4,2 posto), te društvenim i humanističkim znanostima 0,61 milijardu eura (1,89 posto).

Hrvatska je dosad već prijavila 150 projekata za FP7 i oni su još u proceduri vrjednovanja. Participacija u FP7 za Hrvatsku u 2007. godini iznosi 2,6 milijuna eura, od čega je 1,6 milijuna eura plaćeno iz Phare programa, a ostatak iz državnog proračuna. Važno je ustvrditi da su Vlada i Hrvatski sabor dali potpunu podršku sudjelovanju hrvatskih znanstvenika u europskim programima, donoseći po hitnom postupku zakone o potvrđivanju memoranduma o razumijevanju između EU-a i Hrvatske o pristupanju naše zemlje Šestom i Sedmom okvirnom programu EU-a za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti.

Jedan od preduvjeta za članstvo u EU je integriranje u Europski istraživački prostor i punopravno sudjelovanje u okvirnim programima za istraživanje. Gore navedeni podaci pokazuju da su naši znanstvenici i istraživači sposobni ulaziti u europsku kompeticiju u području znanosti i istraživanja, pa će ih stoga Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i dalje podržavati i još izdašnije motivirati za suradnju s kolegama iz EU.

EU natječaj participacija projekti znanost znanstvenici
Putujmo.net - portal za sve koji vole putovati