LC Live

Najave - Ponovna javna rasprava PPU Grada Labina

Ponovna javna rasprava PPU Grada Labina

Ponovna javna rasprava PPU Grada Labina

Datum i vrijeme: 19.3.2019. 9:00 - 28.3.2019. 14:00

Organizator: Grad Labin

Lokacija: Ulazni hol zgrade Grada Labina

Ulaznica: 0kn

Objava ponovne javne rasprave – Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina – V. izmjene i dopune koje se sukladno Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina (SNGL broj 16/18.) nastavljaju izrađivati i donositi kao IV. izmjene i dopune.

Ponovna javna rasprava održat će se u razdoblju od 19. do 28. ožujka 2019. godine.

Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave Prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid u ulaznom holu upravne zgrade Grada Labina, Titov trg 11, radnim danom u vremenu od 9 do 14 sati.


Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Plana održat će se za sve zainteresirane u srijedu 20. ožujka 109. godine s početkom u 17h u Gradskoj knjižnici Labin (Polivalentna  dvorana), Rudarska 1a.


PPU Grada Labina
Foto: Screenshot PPU Grada Labina