Najave - Branko Ružić

Branko Ružić

Branko Ružić

Datum i vrijeme: 21.6.2019. - 14.7.2019.

Organizator: Gradska galerija Labin

Lokacija: Gradska galerija Labin

Ulaznica: 0kn

Branko Ružuć rođen je u Slavonskom Brodu 1919. Počeo je slikati još u gimnaziji. U tri godine (1937. do 1940.) promijenio je nekoliko studija: strojarstvo, arhitekturu, povijest književnosti, povijest umjetnosti. Na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti studirao je kiparstvo kod profesora Ive Lozice i Frana Kršinića (1940.- 1944.). Ponuđenu „specijalku” nije prihvatio, radije je još jednom krenuo iz početka: kod prof. Tomislava Krizmana studirao je grafiku (1944. - 1945.), u klasi prof. Marina Tartaglie diplomirao je slikarstvo (1948.). Godine 1951. u Vinkovcima mu je priređena prva samostalna izložba. Iste godine Udruženje likovnih umjetnika u Zagrebu dodjeljuje mu atelje u Voćarskoj 76 u kojemu je radio do svoje smrti. Bavio se pedagoškim radom, pisao o umjetnosti, priredio sedamdesetak samostalnih izložaba u Hrvatskoj i inozemstvu. Na XXXII. Biennalu u Veneciji 1964. dodijeljena mu je nagrada David Bright Fondation za internacionalnu skulpturu. Dobitnik je Nagrade općine Rovinj (1967.,1972.), Nagrade grada Zagreba (1968.), Republičke nagrade Vladimir Nazor za životno djelo (1986.). Djela mu se nalaze u brojnim muzejima i galerijama u zemlji i u inozemstvu. U kompleksu Tvrđave Brod u Slavonskom Brodu utemeljena je Galerija Ružić (2004.) kojoj je donirao više od četiristo djela (najveći dio svoga opusa, tristotinjak slika i skulptura iz svih razdoblja svoga umjetničkog opusa). Preminuo je u Zagrebu 27. studenoga 1997.
--
Branko Ružić was born in Slavonski Brod in 1919. He started painting while he was still at grammar school. In three years (1937-1940) he changed several studies: mechanical engineering, architecture, history of literature, art history. At the Zagreb Academy of Fine Arts, he studied sculpture by professors Ivo Lozica and Fran Kršinić (1940-1944). He refused the offered ‘specialist’s course’, but rather started from the beginning once again: by professor Tomislav Krizman he studied graphics (1944-1945), in the class of professor Marin Tartaglia he graduated from painting (1948). His first solo exhibition was held in Vinkovci in 1951. That same year, the Association of Fine Artists in Zagreb awarded him an atelier at 76 Voćarska St. in which he worked till the end of his life. He did pedagogical work, wrote about art and organized around seventy solo exhibitions in Croatia and abroad. At the XXXII Venice Biennial in 1964 he was awarded the David Bright Foundation Award for International Sculpture. He was awarded the Rovinj Municipal Award (1967, 1972), the City of Zagreb Award (1968) and Vladimir Nazor Republic Award for Lifetime Achievement (1986). His works are present in numerous museums and galleries in Croatia and abroad. Ružić donated more than four hundred works (most of his opus, around three hundred paintings and sculptures from all periods of his artistic opus) to The Ružić Gallery founded in in the Brod Fortress complex in Slavonski Brod in 2004. He died in Zagreb on November 27, 1997.