AUTORSKA PRAVA

Svi sadržaji na Portalima vlasništvo su Portala ili su u domeni javnog vlasništva, osim ako je naveden njihov izvor te njihovo korištenje u bilo kojem smislu osim u okvirima pregleda sadržaja Portala nije dozvoljeno bez pisane dozvole.

Informacije iz zemlje, svijeta te još neke kategorije se u cijelosti ili uz minimalne adaptacije preuzimaju od hrvatskih i svjetskih web portala.

Svi su sadržaji objavljeni u dobroj vjeri i bez namjere da se prekrše bilo čija autorska prava.

Pošto je internet vrlo širok pojam a autorska prava nisu uvijek najjasnije utvrđena ili objavljena, ostavljamo mogućnost da smo neki autorizirani sadržaj objavili bez potrebnih dozvola.

Ukoliko naiđete na takav materijal, molimo da nas o tome odmah obavijestite na info@labin.com kako bismo materijal, ukoliko je zahtjev opravdan, trenutno uklonili sa Portala.